SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 25 เมษายน 2561    จำนวน 65 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
เดิน 5,000 เมตร (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (80-84) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 80 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
13:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:40
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (75-79) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (35-39) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (80-84) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 400 เมตร (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กรีฑา ชิง 45 เหรียญทอง 
 
     
 
กอล์ฟ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
06:30
สนามกอล์ฟรุ่งแสง
Official
กอล์ฟ ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 46-50 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 29
นครราชสีมา  vs น่าน
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 51 ปี ขึ้นไป รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 30
เชียงใหม่  vs สุโขทัย
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
เซปักตะกร้อ ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกาย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
รุ่นอายุ 40 -49 ปี ไม่จำกัดน้ำหนัก (open) รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิค รุ่นอาย35-45 ปี ความสูง-100 บวก 2 กก รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิค รุ่นอายุ 40-49 ปี สูง-100 บวก 2 กก รอบชิงชนะเลิศ
18:30
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
เพาะกาย ชิง 3 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ฟรีสไตล์ 200 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 200 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 3
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 50 เมตร อายุ 70-74 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ว่ายผลัดผสม 4x50 เมตร อายุ 160-199 ปี ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ว่ายน้ำ ชิง 10 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล (นับจำนวนการตี)
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
นับจำนวนการตี บุคคลชาย รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอล (นับจำนวนการตี) ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
วู้ดบอล (นับจำนวนเกท)
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
แบบนับจำนวนเกท ชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท หญิง รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 47
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วู้ดบอล (นับจำนวนเกท) ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer