SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 23 เมษายน 2561    จำนวน 94 เหรียญทอง  
 
กรีฑา
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
วิ่ง 1,500 เมตร (35-39) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างค้อน (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (75-79) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (75-79) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (35-39) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (40-44) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 1,500 เมตร (80-84) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (35-39) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (40-44) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (55-59) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (60-64) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (65-69) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (70-74) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (80-84) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (45-49) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (40-44) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (50-54) หญิง รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (80-84) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (35-39) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (40-44) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (45-49) ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 2
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (50-54) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (55-59) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (60-64) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (65-69) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (70-74) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 100 เมตร (75-79) ชาย รอบชิงชนะเลิศ
16:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กรีฑา ชิง 65 เหรียญทอง 
 
     
 
เทนนิส
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ประเภทชายคู่อายุร่วมกัน 80 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs สงขลา
14:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ประเภทหญิงคู่อายุร่วมกัน 80 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 10
ขอนแก่น  vs ชลบุรี
14:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
คู่ผสมอายุร่วมกัน 110 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
กรุงเทพมหานคร  vs กรุงเทพมหานคร 2
15:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ประเภทหญิงคู่อายุร่วมกัน 100 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs เชียงใหม่
15:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ประเภทชายคู่อายุร่วมกัน 100 ปี รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 13
ขอนแก่น  vs กรุงเทพมหานคร
15:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
เทนนิส ชิง 5 เหรียญทอง 
 
     
 
ลีลาศ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Taloong Tempo Master IV (65 ปีขึ้นไป) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Taloong Tempo Master II (45-54) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Taloong Master III (55-64) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master IV Single Dance ChaChaCha รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master III Single Dance ChaChaCha รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master IV Single Dance Rumba รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master III Single Dance Rumba รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master I Class E (35-44) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master IV Single Dance Samba รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master II Class D (45-54) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master III Class E (55-64) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master I Class D (35-44) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
LatinAmerican MasterIV Class E (65 ปีขึ้นไป) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master II Class C (45-54) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master III Class D (55-64) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master I Class B (35-44) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
LatinAmerican MasterIV Class D (65 ปีขึ้นไป) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master II Class A (45-54) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master III Class C (55-64) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
Latin American Master I Class A (35-44) รอบชิงชนะเลิศ
14:00
หอประชุม รร.สตรีศรีน่าน
Official
ลีลาศ ชิง 20 เหรียญทอง 
 
     
 
ว่ายน้ำ
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
กรรเชียง 100 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ผีเสื้อ 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 200 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย รอบชิงชนะเลิศ  Heat 1
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ว่ายน้ำ ชิง 4 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer