SAT GRS
 

รายการชิงเหรียญทองประจำวันที่ 27 เมษายน 2561    จำนวน 5 เหรียญทอง  
 
บาสเกตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
ทีมชาย รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 16
ราชบุรี  vs น่าน
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
บาสเกตบอล ชิง 1 เหรียญทอง 
 
     
 
เพาะกาย
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
โมเดลฟิสิค อายุ 35 ปีขึนไป ความงสูงเกิน 160 ซม. รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
สปอร์ตฟิสิค อายุ 40 ปีขึ้นไป ความสูงเกิน 170 ซม รอบชิงชนะเลิศ
09:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
เพาะกาย ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
 
ฟุตบอล
รายการ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
The Masters รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
พิษณุโลก  vs สมุทรปราการ
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
The Legends รอบชิงชนะเลิศ  คู่ที่ 11
น่าน  vs ภูเก็ต
13:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟุตบอล ชิง 2 เหรียญทอง 
 
     
   
รายการชิงเหรียญทอง Print รายการชิงเหรียญทอง
 
       
Sponcer