SAT GRS
   

 

  รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 24 เมษายน 2561

กรีฑา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทุ่มน้ำหนัก (80-84) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (90-94) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (80-84) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (90-94) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (90-94) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (95-99) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ (45-49) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดค้ำ (50-54) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (75-79) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (65-69) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (70-74) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (55-59) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (75-79) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (75-79) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (35-39) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (40-44) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (45-49) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (50-54) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (55-59) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (60-64) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (65-69) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (75-79) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (80-84) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (70-74) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
07:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (45-49) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (50-54) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (60-64) หญิง   Heat 1
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (60-64) หญิง   Heat 2
 รอบคัดเลือก
09:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เดิน 5,000 เมตร (40-44) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (75-79) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (65-69) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (70-74) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (55-59) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (60-64) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (75-79) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (45-49) ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (45-49) ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (60-64) ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (60-64) ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (60-64) ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (65-69) ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (65-69) ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (65-69) ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (70-74) ชาย   Heat 1
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (70-74) ชาย   Heat 2
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 200 เมตร (70-74) ชาย   Heat 3
 รอบคัดเลือก
10:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (55-59) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดสูง (60-64) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (45-49) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ขว้างจักร (50-54) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (35-39) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (40-44) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (35-39) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
กระโดดไกล (40-44) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (35-39) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
พุ่งแหลน (40-44) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (55-59) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
เขย่งก้าวกระโดด (60-64) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (35-39) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (40-44) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (45-49) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (50-54) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (55-59) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (60-64) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (65-69) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (70-74) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (75-79) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่ง 800 เมตร (80-84) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (45-49) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทุ่มน้ำหนัก (50-54) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (65-69) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (75-79) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (35-39) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (40-44) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (45-49) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (55-59) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (50-54) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (60-64) หญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (70-74) หญิง 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
15:15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (35-39) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (40-44) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (45-49) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (50-54) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (55-59) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (60-64) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (65-69) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (70-74) ชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
วิ่งผลัด 4x100 เมตร (75-79) ชาย 
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
16:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม กรีฑา  88 รายการ  
 
กอล์ฟ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
บุคคลชาย 
 วันที่ 2
06:30
สนามกอล์ฟรุ่งแสง
Official
รวม กอล์ฟ  1 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 46-50 ปี   คู่ที่ 25
นครราชสีมา  vs  สมุทรสาคร
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 46-50 ปี   คู่ที่ 26
น่าน  vs  น่าน 2
 รอบรองชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 51 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 27
เชียงใหม่  vs  น่าน 2
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ทีมเดี่ยว รุ่นอายุ 51 ปี ขึ้นไป   คู่ที่ 28
สุโขทัย  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
11:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เซปักตะกร้อ  4 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ประเภทชายคู่อายุร่วมกัน 130 ปี   คู่ที่ 14
เชียงใหม่  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
08:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ประเภทชายคู่อายุร่วมกัน 120 ปี    คู่ที่ 14
ขอนแก่น  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เทนนิส  2 รายการ  
 
เทเบิลเทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
อายุ 40-49 ปี ชายคู่   คู่ที่ 1
พิษณุโลก  vs  ขอนแก่น
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 60 ปีขึ้นไป ชายคู่   คู่ที่ 2
อุดรธานี  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50-59 ปี ชายคู่   คู่ที่ 3
กรุงเทพมหานคร  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
09:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50 ปีขึ้นไป หญิงคู่   คู่ที่ 4
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 40-49 ปี หญิงคู่   คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร 2  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
09:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50-59 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 60 ปีขึ้นไป บุคคลชาย   คู่ที่ 7
กรุงเทพมหานคร  vs  กรุงเทพมหานคร 2
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 40-49 ปี บุคคลชาย   คู่ที่ 8
พิษณุโลก  vs  กรุงเทพมหานคร
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 50 ปีขึ้นไป บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
กรุงเทพมหานคร  vs  พะเยา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
อายุ 40-49 ปี บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
กรุงเทพมหานคร  vs  ลำพูน
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
รร.น่านปัญญานุกูล อ.ภูเพียง จ.น่าน
Official
รวม เทเบิลเทนนิส  10 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 10
บุรีรัมย์  vs  ตาก
 รอบแรก
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 11
นครสวรรค์  vs  น่าน
 รอบแรก
11:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
เพชรบูรณ์  vs  ราชบุรี
 รอบแรก
14:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม บาสเกตบอล  3 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นอายุ 60-64 ปี คู่ผสม 
สุรินทร์  vs  ตาก
 RR2
10:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 65-69 ปี ชายคู่ 
สงขลา  vs  น่าน
 RR2
10:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 50-54 ปี หญิงคู่ 
อุดรธานี  vs  จันทบุรี
 RR2
10:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 50-54 ปี หญิงคู่ 
อุดรธานี  vs  จันทบุรี
 RR2
10:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 50-54 ปี ชายคู่ 
อุดรธานี  vs  ภูเก็ต
 RR2
10:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 60-64 ปี คู่ผสม 
อุดรธานี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 60-64 ปี หญิงคู่ 
สุราษฎร์ธานี  vs  สงขลา
รอบชิงชนะเลิศ
10:30
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 55-59 ปี หญิงคู่ 
สุรินทร์  vs  สงขลา
 RR2
10:30
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 50-54 ปี คู่ผสม 
อุดรธานี  vs  ตาก
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รุ่นอายุ 35-39 ปี ชายคู่ 
น่าน  vs  น่าน 2
รอบชิงชนะเลิศ
11:00
สนามแบดมินตัน หมู่บ้านสันติภาพ
Official
รวม แบดมินตัน  10 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 1
นครราชสีมา  vs  น่าน
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  พระนครศรีอยุธยา
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 1
น่าน  vs  ภูเก็ต
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 2
สุราษฎร์ธานี  vs  นครสวรรค์
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 1
ชัยภูมิ  vs  อุตรดิตถ์
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 2
ภูเก็ต  vs  แพร่
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 1
ภูเก็ต  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 2
น่าน  vs  สุราษฎร์ธานี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงคู่   คู่ที่ 3
ภูเก็ต  vs  น่าน
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายคู่   คู่ที่ 3
อุตรดิตถ์  vs  แพร่
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
หญิงเดี่ยว   คู่ที่ 3
น่าน  vs  นครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ชายเดี่ยว   คู่ที่ 3
นครราชสีมา  vs  พระนครศรีอยุธยา
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม เปตอง  12 รายการ  
 
เพาะกาย
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นอายุ 40 -49 ปี ไม่จำกัดน้ำหนัก (open) 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิค รุ่นอาย35-45 ปี ความสูง-100 บวก 2 กก 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิค รุ่นอายุ 40-49 ปี สูง-100 บวก 2 กก 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
โมเดลฟิสิค อายุ 35 ปีขึนไป ความงสูงไม่เกิน 160 ซม. 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
สปอร์ตฟิสิค อายุ 40 ปีขึ้นไป ความสูงไม่เกิน 170 ซม 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
รุ่นอายุ 50-59 ปี ไม่จำกัดน้ำหนัก (open) 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
รุ่นอายุ 60 ปีขึ้นไป ไม่จำกัดน้ำหนัก (open) 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
แอธเลติคฟิสิค รุ่นอายุ45 ปีขึ้นไป สูง-100 บวก 2 กก 
 รอบคัดเลือก
19:00
ลานเอนกประสงค์ ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท
Official
รวม เพาะกาย  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
The Legends   สาย A  คู่ที่ 5
กรุงเทพมหานคร  vs  ภูเก็ต
 สะสมคะแนน
14:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
The Masters   สาย A  คู่ที่ 5
สกลนคร  vs  พิษณุโลก
 สะสมคะแนน
14:00
สนามวิทยาลัยเทคนิคน่าน
Official
The Masters   สาย B  คู่ที่ 6
สมุทรปราการ  vs  นครนายก
 สะสมคะแนน
16:00
สนามวิทยาลัยเทคนิคน่าน
Official
The Legends   สาย B  คู่ที่ 6
กรุงเทพมหานคร 2  vs  น่าน
 สะสมคะแนน
16:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม ฟุตบอล  4 รายการ  
 
ว่ายน้ำ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 70-74 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย   Heat 2
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 65-69 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
ฟรีสไตล์ 100 เมตร อายุ 70-74 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 40-44 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 55-59 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 60-64 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กบ 100 เมตร อายุ 65-69 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 35-39 ปี ชาย   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 40-44 ปี หญิง   Heat 1
รอบชิงชนะเลิศ
08:30
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
กรรเชียง 50 เมตร อายุ 45-49 ปี ชาย   Heat 1
 รอบชิงชนะเลิศ (ไม่นับเหรียญรางวัล)
09:00
สนามกีฬา อบจ.น่าน
Official
รวม ว่ายน้ำ  20 รายการ  
 
วู้ดบอล (นับจำนวนการตี)
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
นับจำนวนการตี ทีมชาย 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
นับจำนวนการตี ทีมหญิง 
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
นับจำนวนการตี บุคคลชาย 
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
นับจำนวนการตี บุคคลหญิง 
 รอบสอง
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม วู้ดบอล (นับจำนวนการตี)  4 รายการ  
 
วู้ดบอล (นับจำนวนเกท)
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย    สาย A  คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  ชุมพร
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย    สาย B  คู่ที่ 10
ภูเก็ต  vs  ระยอง
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย A  คู่ที่ 9
ชลบุรี  vs  อุดรธานี
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    สาย B  คู่ที่ 10
สุราษฎร์ธานี  vs  นครนายก
 รอบรองชนะเลิศ
08:30
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมหญิง    คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  สุราษฎร์ธานี
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
แบบนับจำนวนเกท ทีมชาย    คู่ที่ 11
ชลบุรี  vs  ระยอง
รอบชิงชนะเลิศ
10:00
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
Official
รวม วู้ดบอล (นับจำนวนเกท)  6 รายการ  
 
เวลาเริ่มตันโดยประมาณ ตารางแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รวมโปรแกรมการแข่งขัน  Day By Day All Print Day by Day
Print Day by Day Table
Print Day by Day Excel
Sponcer